Διάλεξη της Φ. Κοσώνα

Τετάρτη 24/5/2006,  8:00:00 μμ,  ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ «ΑΠΟΨΗ»
Διάλεξη της Φ. Κοσώνα με θέμα «Olivier Messiaen—Αρμονική γλώσσα και δομικές ιδέες»