Πεπραγμένα μουσικολογικού συνεδρίου «Έντεχνη Ελληνική Μουσική Δημιουργία: Παράδοση και Παγκοσμιοποίηση», Αθήνα 24-26 Απριλίου 2007. Συνδιοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Μουσουργών - Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

8