«Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών: Προκλήσεις & Προοπτικές»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών διοργανώνει την Κυριακή 5 Απριλίου 2020 ημερίδα με θέμα «Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών: Προκλήσεις & Προοπτικές», που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών.

Η ημερίδα έχει στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Δυνατότητα εισήγησης έχουν τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Τις εργασίες της ημερίδας μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Η ημερίδα διαρθρώνεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες, οι οποίοι περιέχονται και αναλύονται στο συνημμένο.

Οι ομιλήτριες/ές θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους ως και τις 14 Φεβρουαρίου 2020, καταθέτοντας απαραιτήτως μια σύντομη περίληψη 200 λέξεων της ομιλίας τους, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως τη θεματική ενότητα, στην οποία εντάσσουν την εισήγησή τους. Η διάρκεια της ομιλίας θα κυμαίνεται από 4’- 6’, αναλόγως του συνολικού αριθμού των εισηγήσεων, που θα υποβληθούν.

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: eem.gcu@gmail.com

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός  Γραμματέας

      Ιωσήφ Παπαδάτος                                     Ιάκωβος Κονιτόπουλος

 

Ημερομηνία: 
Κυριακή, 5 Απρίλιος, 2020 - 10:00